Corona update

Het zijn bizarre tijden. Het coronavirus grijpt om ons heen.
Wij willen u uiteraard met raad en daad blijven bijstaan voor uw financiële zaken tijdens deze periode. Het RIVM heeft een aantal adviezen uitgebracht welke wij volgen teneinde ons steentje bij te dragen aan het indammen van de verspreiding van het virus.

Bereikbaarheid
Het kantoor aan de Parklaan 1 is tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer 013-5820304. Binnen de kantooruren zal er iemand aanwezig zijn om uw administratieve bescheiden (indien van toepassing) in ontvangst te nemen.

Aanlevering administratieve bescheiden
Hoewel wij u de mogelijkheid bieden om uw administratieve bescheiden “fysiek” aan te leveren, heeft het onze absolute voorkeur om deze zo veel mogelijk digitaal aangeleverd te krijgen. Aanlevering via de reguliere post blijft ook mogelijk.

(Overheids)maatregelen coronavirus
De overheid, banken en fiscus proberen u als ondernemer te ondersteunen in deze uitzonderlijke crisistijd. De maatregelen volgen elkaar in snel tempo op, worden aangepast en / of nog nader uitgewerkt. Er ligt inmiddels een breed pakket aan steunmaatregelen om u door deze periode heen te loodsen. We verwijzen u graag naar onderstaande websites voor de meest recente informatie:

Op bovenstaande websites vindt u ook verwijzingen naar andere relevante websites. Natuurlijk volgen wij alle ontwikkelingen nauwgezet en kunnen wij u hier (voor zo ver mogelijk) nader over informeren.

Echter, het is voor ons ondoenlijk om een ieder hier actief voor te banaderen. Wij verzoeken u dan ook om zelf alle ontwikkelingen te volgen en ons daar waar wenselijk in te schakelen voor nader advies.

Sterkte voor één ieder voor de komende tijd en we vertrouwen er op dat wij u in deze crisistijd terzijde kunnen staan met de juiste advisering en ondersteuning!